CallCamp - sustav za obradu telefonskih kampanja (telemarketing, ispitivanje javnog mišljenja, analiza tržišta)
Inter-biz, Usluge u informatici,Lošinjska 14,HR-42000 Varaždin,CROATIA
e-mail: info@inter-biz.hr, mob: +385 (0) 98 680 847

Analiza tržišta, telemarketing - primjeri GUI

Aktualna inačica:
1.1 [lipanj 2008.]

U nastavku su dani primjeri sučelja sustava CallCAMP. Ispod svakog prikaza prozora je dan kratki opis. Detalje o korištenju callcenter sustava, zajedno s prikazom korisničkog sučelja je moguće pronaći u uputama ( PDF - 1.02 MB)

CallCamp GUI - osnovni prozor
Osnovni prozor - administrator

CallCamp - glavni prozor - obrada telemarketing kampanja - samo kampanje u kojima djelatnik sudjeluje
Osnovni prozor - "obični" djelatnik - dostupna samo obrada kampanja


Podaci o klijentuDefiniranje i pregled kampanja klijenta


Uvoz podataka o korisnicima kampanje - predlošci, brza manipulacija


Obrada kampanje - pregled dodijeljenih korisnika...


Pregled rezultata obrade

 


Sučelje (GUI)

Cijene i licenciranje

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>Freeware<

Suradnja Interbiz