CallCamp - call centar sustav za obradu telefonskih kampanja (telemarketing, ispitivanje javnog mijenja, analiza tržišta)
Inter-biz, Usluge u informatici,Lošinjska 14,HR-42000 Varaždin,CROATIA
e-mail: info@inter-biz.hr, mob: +385 (0) 98 680 847

Call centar, analiza tržišta, marketing
Telemarketing, pozivni centar (izlazni)

Aktualna inačica:
1.1 [2008]

Sustav CallCAMP je jednostavan a vrlo efikasan pozivni centar (call centar) sustav namijenjen tvrtkama koje se bave organiziranjem telefonskih kampanja (telemarketing, ispitivanja javnog mišljenja, analiza tržišta i slično) i telefonskom prodajom (prodaja vlastitih specijaliziranih proizvoda, usluga prodaje za proizvode drugih proizvođača...). Omogućava jednostavnu i brzu pripremu kampanja, evidentiranje ciljanih skupina (kupaca, korisnika) i brzu statističku obradu izlaznih poziva. Agenti tvrtke odrađuju svoj posao pozivanjem dodijeljenih kupaca – rezultat i status (uspješnost, odgoda, problemi...) svakog poziva se evidentira i kasnije statistički obrađuje te isporučuje naručitelju ili služi za internu obradu i izradu izvještaja o kampanji koji se kasnije prezentiraju sukladno željama naručitelja i tvrtke izvođača. Radi se o odlaznom call centar sustavu koji omogućuje rad neograničenog broja djelatnika/agenata i obradu neograničenog broja klijenata i kampanja. Dakle, nema skrivenih troškova korištenja - jednokratnom naplatom rješavate kompletno poslovanje tvrtke!

Za korištenje sustava preporuča se Windows XP ili Vista operacijski sustav. Omogućen je mrežni višekorisnički rad – konfiguriranje mreže obavlja Inter-biz.

Dokumentacija (1.1) - upute ( PDF - 1.02 MB)

U nastavku su pobrojane osnovne funkcije programa u aktualnoj inačici (1.1). Sustav se neprestano razvija i nadograđuje prema zahtjevima korisnika.

 • evidencija klijenata (neograničen broj klijenata)
 • evidencija kampanja (neograničen broj kampanja po svakom klijentu)
  • proizvoljno definiranje rezultata kampanje
  • pozitivni, negativni, neutralni i N/A rezultati
  • jedinstveni ili višestruki rezultati, ovisno o zahtjevima naručitelja
  • automatizirana i ručna dodjela korisnika djelatnicima
  • analiza i laka kontrola dodjele korisnika djelatnicima
  • brza promjena dodjele korisnika - automatizirano, prema uvjetima (1.1)
  • statistika pojedinačne kampanje
  • "specijalni" rezultati sa automatskom odgodom poziva i obrade (1.1)
  • proizvoljna odgoda (sati, dani) za "specijalne" rezultate (1.1)
 • evidencija korisnika (potencijalni kupci, ciljana populacija)
 • evidencija djelatnika
  • osnovne ovlasti i administratorske ovlasti
  • administratori definiraju kampanje i uvjete rada
  • evidencija obavljenog posla prema djelatnicima
  • sučelje prilagođeno svakom djelatniku (vlastite postavke)
 • uvoz podataka o korisnicima iz XLS (MS Excel) tablica
  • napredni import (čarobnjak) podataka iz tablice
  • proizvoljni odabir dostupnih polja
  • definiranje i korištenje predložaka
  • napredna obrada i pregled uvezenih podataka - brza manipulacija grupama korisnika
  • automatsko numeriranje korisnika
 • obrada kampanje
  • djelatnici obrađuju dodijeljene korisnike
  • istovremeni rad na istim kampanjama neograničenog broja djelatnika
  • mogućnost modifikacije podataka o korisnicima uz zadržavanje originalnih informacija za daljnju obradu
  • pregled statusa korisnika - history, detalji, originalni i modificirani podaci
  • odgoda poziva, različiti statusi poziva
  • evidencija promjene rezultata i statusa poziva (history)
  • proizvoljni unos napomena i opisnih rezultata, uz standardne rezultate definirane za kampanju
  • jednostavno sučelje omogućava slijednu obradu prema zadanim kriterijima (npr. neobrađeni korisnici, korisnici koji su obrađivani ali nisu dovršeni itd.)
  • pretraživanje i filtriranje dodijeljenih korisnika prema različitim kriterijima (1.1)
  • filtriranje prema gradovima i napomenama uz obradu (1.1)
  • filtriranje obrađenih prema rezultatima (jučer, danas, svi) radi lakše kontrole rada o strane samih djelatnika (1.1)
 • obrada rezultata i statistike (samo administrator!)
  • pregled i obrada rezultata za kompletnu tvrtku, po kampanjama, djelatnicima
  • pregled i obrada za željeno razdoblje
  • zbirna statistika prema rezultatima, pozitivnim i negativnim rezultatima itd.
  • pregled pojedinačnih rezultata po korisnicima
  • pregled obrađivanih korisnika sa detaljima (1.1)
  • pretraživanje rezultata i obrađivanih korisnika (1.1)
 • izvoz podataka u XLS datoteke
  • proizvoljni izbor polja za export
  • mogućnost izvoza originalnih i modificiranih podataka
  • definiranje predložaka za izvoz
  • osnovno formatiranje XLS izvještaja, logotip tvrtke...
 • hrvatski jezik (uskoro, engleska verzija)
 • mogućnost prilagodbe zahtjevima kupaca
 • clipboard podrška - izvoz podataka u ostale programe s mogućnošću uvoza iz clipboarda (Word, Excel itd.)
 • detalji o kampanjama - logotip tvrtke i kampanje, izrada izvješća u pisanom obliku

 


Sučelje (GUI)

Cijene i licenciranje

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>Freeware<

Razmjena linkova:

putni nalog
gdje na more?
FM grupa
trgovina-racunala
vsc-trgovina
obrt-hr portal
smart dizajn
pc trikovi

Copyright © 2008-2009 by InterBIZ, Usluge u informatici - DOMEK - FITKO - TRANSPORTER - PUTNIK